Erkenning bewonersoverleg

 

Het Bewonersoverleg Kantonnier wordt erkend door de gemeente Best waardoor wij subsidie krijgen om onze organisatie en activiteitenkosten te kunnen dekken.

Zaken die wij oppakken zijn knelpunten of wensen op diverse terreinen zoals:

  • Onderhoud speelplekken
  • Veiligheid (verkeer, sociaal, verlichting)
  • Overlast van diverse aard, zoals hondenpoep, zwerfvuil
  • Terugdringen kleine criminaliteit
  • Bewustwordingsproces samenleven
  • Onderhoud groenvoorziening

Geef uw wensen en knelpunten aan ons door.
Zoals eerder aangegeven, wij hebben uw medewerking nodig. Graag horen we van u welke wensen of klachten u heeft en we roepen u dan ook op om deze (liefst schriftelijk) aan ons kenbaar te maken. Als u ook reeds gedachten over een mogelijke oplossing heeft horen we dat ook graag van u, evenals de activiteiten die u mogelijk reeds via andere wegen in gang heeft gezet.

Voorbeelden van mogelijke knelpunten:

  • Is uw achterpad of brandgang ook zo donker?
  • Is er een verkeerstechnisch knelpunt?
  • Zijn de speelvoorzieningen nog wel in orde?

Na inventarisatie van de knelpunten zullen wij er alles aan doen om alle relevante punten op te lossen. Wij bespreken de knelpunten met overheden, instellingen en/of organisaties die hier iets aan kunnen doen. Iedere melder houden wij persoonlijk op de hoogte van de stand van zaken. Via onze Nieuwsbrief, die zeker drie maal per jaar zal verschijnen, informeren wij alle bewoners van de Kantonnier.